Moderated өрөөнүүдийн шинэ бан хугацаа!

Moderator: LittleVampus

Post Reply
User avatar
LittleVampus
Posts: 21
Joined: 01 Feb 2016, 18:22

Moderated өрөөнүүдийн шинэ бан хугацаа!

Post by LittleVampus »

REPORT ABUSER БАН ХУГАЦАА :
Mongolian DotA Moderated Room 1 - 5

Cracked/ Multi client ашигласан тохиолдолд :
Ангилал Бан хугацаа Тайлбар
Бүтэн 120 өдөр
Moderated өрөөнд давхар афк
Хагас 30 өдөр Moderated өрөө ба энгийн өрөөнд давхар афк

Тайлбар :
Multi client ашигласан 2 өөр тохиолдолд бан хугацаа ондоо байна
Half moderated room буюу MDR1-5 болон бусад өрөөнд зэрэг ашигласан. Энэ тохиолдолд бид 1 сануулгатайгаар 30 өдрийн бан хийх болно.
Full moderated rooms буюу MDR1-3т зэрэг ашигласан. Энэ тохиолдолд бид сануулгагүй 120 өдрийн бан шууд хийх болно.
Phishing, Scam бан хугацаа :
Тухайн тохиолдолуудад сануулга байхгүй! Шууд бан
Шалтгаан Бан хугацаа
Phishing Lifetime
Scam Lifetime

Namespoofer бан хугацаа :
Шалтгаан Сануулга 1 Сануулга 2 Black list
Namespoofer 14 өдөр 30 өдөр 60 өдөр
Тайлбар :
Black list -д эхний 3 сануулга нь гүйцсэн хүнд этгээдүүд орох болно. Хар дансанд орсон хүнд хэрэгтнүүд сүүлийн сануулгын хугацааг 1дахин нэмэгдүүлж бандуулах болно.! Энэ дансанд орсон хүмүүст Unban хийлгэх эрх байхгүй!

Spam, Flooder, Flame, Curses бан хугацаа :
Шалтгаан Сануулга 1 Сануулга 2 Сануулга Black list
Flooder 3 өдөр 5 өдөр 7 өдөр 14 өдөр
Flame 3 өдөр 5 өдөр 7 өдөр 14 өдөр
Curses 3 өдөр 5 өдөр 7 өдөр 14 өдөр
Тайлбар :
Black list -д эхний 3 сануулга нь гүйцсэн хүнд этгээдүүд орох болно. Хар дансанд орсон хүнд хэрэгтнүүд сүүлийн сануулгын хугацааг 1дахин нэмэгдүүлж бандуулах болно.! Энэ дансанд орсон хүмүүст Unban хийлгэх эрх байхгүй!

Maphack бан хугацаа :
Шалтгаан Сануулга 1 Сануулга 2 Black list
Maphack 30 өдөр 120 өдөр 240 өдөр
Тайлбар :
Black list -д эхний 3 сануулга нь гүйцсэн хүнд этгээдүүд орох болно. Хар дансанд орсон хүнд хэрэгтнүүд сүүлийн сануулгын хугацааг 1дахин нэмэгдүүлж бандуулах болно.! Энэ дансанд орсон хүмүүст Unban хийлгэх эрх байхгүй!

ROOM SUB-SECTION БАН ХУГАЦАА :
Mongolian DotA Moderated Room 1, 2, 3, 4, 5 тус бүрт

Шалтгаан Сануулга 1 Сануулга 2 Сануулга 3 Black list
Leaver 7 өдөр 14 өдөр 30 өдөр 60 өдөр
Game Spoiler 7 өдөр 14 өдөр 30 өдөр 60 өдөр
In-Game Afk 7 өдөр 14 өдөр 30 өдөр 60 өдөр
In-GAme Idle 3 өдөр 7 өдөр 14 өдөр 60 өдөр
Spam 3 өдөр 5 өдөр 7 өдөр 60 өдөр
Тайлбар :
Black list -д эхний 3 сануулга нь гүйцсэн хүнд этгээдүүд орох болно. Хар дансанд орсон хүнд хэрэгтнүүд сүүлийн сануулгын хугацааг 1дахин нэмэгдүүлж бандуулах болно.! Энэ дансанд орсон хүмүүст Unban хийлгэх эрх байхгүй!


Тэмдэглэл :
3 удаа сануулга авч хар дансанд орсон хүн Unban хийлгэх эрхгүй удаан хугацаанд бандуулсаны дараа бан нь гарч, дахин зөрчил гаргавал бан сануулгагыг шинээр эхэлж шинээ сануулга өгөх болно.Хүндэтгэсэн,
Mongolian Garena Staffs
Image
Post Reply