Page 2 of 2

Re: Хэрхэн Бэлтгэл хийх вэ

Posted: 27 Feb 2013, 19:22
by Nacho
Sindel нисч буугаад цохидог infinity combo заавар:

Re: Хэрхэн Бэлтгэл хийх вэ

Posted: 27 Feb 2013, 19:24
by Nacho
Энэ JAX-аар яаж хурдан газар цохиод байна. Лав миний мэдэхгүй арга байна.

Re: Хэрхэн Бэлтгэл хийх вэ

Posted: 27 Feb 2013, 19:28
by Nacho
Эмэгтэй нинжанууд дээр агаар дээрээс комбо хийхдээ анхаарах зүйлс: