C&C:Red Alert O.Play League – Opening Season

C&C:Red Alert /League Standings/

O.Play League – Opening Season (2024)

~ Championship Division ~


Pos Name Match Won Lose Score Point Place
1. - - - - - -
2. - - - - - -
3. - - - - - -
4. - - - - - -
5. - - - - - -
6. - - - - - -
7. - - - - - -
8. - - - - - -
9. - - - - - -
10. - - - - - -
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Score
1. XXXX
2. XXXX
3. XXXX
4. XXXX
5. XXXX
6. XXXX
7. XXXX
8. XXXX
9. XXXX
10. XXXX

- Challenger Division -


Pos Name Match Won Lose Score Point Place
1. - - - - - -
2. - - - - - -
3. - - - - - -
4. - - - - - -
5. - - - - - -
6. - - - - - -
7. - - - - - -
8. - - - - - -
9. - - - - - -
10. - - - - - -
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Score
1. XXXX
2. XXXX
3. XXXX
4. XXXX
5. XXXX
6. XXXX
7. XXXX
8. XXXX
9. XXXX
10. XXXX

Preliminary Round


~ League явагдах дүрэм ~evsanaa

Evsanaa Ev