StarCraft: Remastered тоглогч нарын чансаа

Жагсаалтыг шинэчилсэн огноо: 2019.12.16

Старчид бүлгийн тоглогчдын чансаа шинэчлэгдлээ.

2019 оны 12-р сарын байдлаар CYHC болон Aagii нар шинээр нэмэгдэж, нийт 35 тоглогч ганцаарчилсан тоглолтын чансаанд ороод байна.

Чансааг Chuka 1156 оноогоор тэргүүлж, CoNtRoL 1144 оноогоор араас мушгиж байна. Ганцаарчилсан тэмцээнд хүндхэн учраатай таарсан ra болон Altaa нар оноо бага зэрэг алдсан бол hologoo болон tsuGGo нар тус бүр оноогоо ахиулсан. Харин Sioras гайхалтай амжилт үзүүлэн 151 оноо нэмж авснаар чансааны 28-р байрнаас шууд 4-р байрлуу орлоо.

Чансааны оноог тэмцээн болон халз тулаан (Challenger) гэх мэт ганцаарчилсан бусад төрлийн тоглолтоор ахиулах боломтой.

Бүх тоглогч нарт амжилт хүсье!

http://starchid.digital.mn

https://www.facebook.com/groups/starchid/starchid

Starchid