Категори: Gamer-үүдэд зөвлөмж

Хэрхэн суга тоглогч болох вэ?

Хэрхэн 'ахихгүй' байх тухай заах гэж байна. Яаж сугын суга, хамгийн муу тоглогч болох тухай бичих болно. Үзэг цаасаа бэлдээрэй! :3